"W początkach lat osiemdziesiątych opracowano i wdrożono
w Polsce rewersyjną metodę katalitycznego oczyszczania
gazów z substancji organicznych, szkodliwych dla człowieka
i jego środowiska. Metodzie nadano nazwę SwingTherm®.
Głównym twórcą tej metody jest dr inż. Jerzy Wojciechowski..."

 

O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME

 

© SWINGTHERM Laboratorium Katalizy Stosowanej
All rights reserved