KONWERTERY KATALITYCZNE SwingTherm® Bi-Kat X-X

Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® oferuje konwertery katalityczne stanowiskowe - przenośne na napięcie 220V, służące do dopalenia par substancji szkodliwych dla zdrowia. Wykorzystywanie tych urządzeń na stanowiskach pracy może być najtańszym sposobem na obniżenia stężeń szkodliwych substancji organicznych poniżej NDS.

Konwertery katalityczne stosowane są do oczyszczania powietrza z następujących zanieczyszczeń produkcyjnych:
      - w drukarniach: offset, sitodruk, tamponowanie - druk na papierze, folie, tkaniny itp. (opary rozpuszczalników pod względem zapachowym i chemicznym),
      - z malarni, z produkcji farb i lakierów, rozlewni farb (kolory),
      - z komór i suszarni lakierniczych (rozpuszczalniki, alkohole, ketony, estry),
      - styren, kleje, silikony,
      - z produkcji i magazynowania mebli,
      - w laboratoriach chemicznych: opary związków chemicznych, biotechnologicznych (bakterie),
      - z suszarni produktów chemicznych i farmaceutyków,
      - odorów z destrukcji kości i pierza,
      - prażalników kawy, dymów wędzarniczych,
      - węglowodorów ze spalin samochodowych przedostających się do pomieszczeń,
      - w pracowniach konserwatorskich, akademickich, malarskich oraz w muzeach - w procesach rekonstrukcji i konserwacji (malowideł ściennych, obrazów, rzeźb, ołtarzy, zabytkowych mebli).

Konwertery katalityczne służą również do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się i powstających w powietrzu pomieszczeń bytowych i o specjalnych rygorach czystości m.in.:
      - w pomieszczeniach o dużym skupisku ludzi, intensywnym życiu człowieka np. sale konferencyjne, poczekalnie, sale zabaw, puby, kina, kluby, kasyna, itp.- usuwa dym papierosowy, zapach potu,
      - w pomieszczeniach szpitalnych, zabiegowych (konieczna sterylność powietrza), szatniach, garderobach, łazienkach, WC
       - likwiduje przykry zapach i bakterie,
      - w pomieszczeniach przygotowania i spożywania posiłków np. kuchnie, restauracje, kawiarnie, smażalnie, pizzerie, jadłodajnie - usuwa zapachy wydzielające się podczas procesów termicznych (gotowanie, smażenie, pieczenie, itp.)


Urządzenia te usuwają rozpuszczalniki organiczne (aceton, styren, benzen, cykloheksanon, etanol, octany, itp.) pod względem zapachowym i chemicznym w wyniku rozkładu substancji organicznych - w obecności katalizatora - na nieszkodliwe dla zdrowia (CO2 i H2O). Skutecznie usuwają emisję rozproszoną. Ponadto usuwają bakterie, grzyby, pleśnie oraz inne zapachy i odory. Mogą pracować w pomieszczeniach otwartych i zamkniętych. Szczególnie sprawdzają się w okresach jesienno-zimowych, gdyż nie wymagają wymiany powietrza, a dzięki temu zmniejszają straty ciepła w pomieszczeniu. Urządzenie o odpowiedniej wydajności można przemieszczać z pomieszczenia do pomieszczenia, gdzie aktualnie jest największe zanieczyszczenie powietrza.
Nowa generacja tych urządzeń wyposażona jest w nowoczesny sprzęt kontrolno pomiarowy pozwalający na optymalne wykorzystanie ciepła reakcji chemicznej spalania oparów na zasadzie "tańczącego ciepła", czyli cyklicznej zmiany kierunku przepływu zanieczyszczonego powietrza przez aparat. Przy dużej ilości oparów i zanieczyszczeń organicznych pracują tylko wentylatory, natomiast grzałki elektryczne są potrzebne tylko do zainicjowania reakcji katalitycznej (autotermia - niskie zużycie energii). Reaktor zaopatrzony jest w czujnik temperatury, który powoduje wyłączanie się grzałek po uzyskaniu właściwej temperatury na złożu katalizatora platynowego i tlenkowego - proces jest podtrzymywany ciepłem powstałym z reakcji.

Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® oferuje konwertery katalityczne o następującej charakterystyce:

Wydajność [m3/h]

Szerokość [mm]

Długość [mm]

Wysokość [mm]

Moc zainstalowana [W]

Pobór mocy [W]

Ciężar [kg]

Kubatura pomieszczenia [m3]

30

375

500

375

360

330

14

80

75

375

800

340

930

65-865

80

170

150

Ø 600*

-

1360

3500

250-3250

110

350

150

375

1075

560

1840

120-1720

100

300

Ø 800*

-

1300

4220

370-3870

150

650

*-modele stojące wykonywane są w postaci "walców"

ZAKRES CEN: 6 000 - 35 000 PLN

UWAGI:
1. Pracujące urządzenia nie produkują ścieków i popiołów,
2. Mogą pracować w obiektach klimatyzowanych (wspomagają klimatyzację) lub zamkniętych bez wentylacji (można ograniczyć wentylację),
3. Urządzenie jest łatwe w obsłudze - włącza się je do gniazdka wtykowego na 220V (niskie koszty eksploatacyjne), posiada kółka z blokadą - można je dowolnie ustawiać w pomieszczeniach,
4. Urządzenia nie wolno podłączać do rurociągów itp.,
5. Urządzenie jest wykonane z materiałów najwyższej jakości, spełnia wymogi warunków BHP i ppoż.,
6. Urządzenia te można stosować alternatywnie i kilka w jednym pomieszczeniu,
7. Na specjalne życzenie klienta możemy wykonać obudowę korespondującą z wyposażeniem wnętrza; koszt urządzenia ulegnie wtedy zwiększeniu o różnicę w cenie materiałów.

GWARANCJE:
    - na części mechaniczne i elektryczne 1 rok,
    - na katalizator 2 lata

OPINIA INSTYTUTU MIKROBIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE

"... Do badań użyto podłoży bakteriologicznych umożliwiających wykrycie praktycznie wszystkich bakterii i grzybów występujących w środowisku człowieka.
Każdy rodzaj podłoża poddano w kilku czasach ekspozycji na powietrze wyrzucane przez aparat, a następnie inkubowane w odpowiednich warunkach temperatury i atmosfery... Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że powietrze wyrzucane przez dostarczony KONWERTER KATALITYCZNY SwingTherm® Bi-Kat nie zawierało drobnoustrojów występujących w otoczeniu człowieka niezależnie od czasu ekspozycji..."

Metoda katalitycznego dopalania SwingTherm® została wynaleziona i opatentowana przez dr inż. Jerzego Wojciechowskiego. Jest to technologia o światowej renomie, która otrzymała wiele prestiżowych nagród m.in. Nagrodę im. Prof. Walerego Goetla oraz Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - IENA '94 w Norymberdze. Posiadamy bardzo dobre opinie użytkowników konwerterów katalitycznych - do wglądu w siedzibie firmy.

Nasz adres:

 

Laboratorium Katalizy Stosowanej 
SwingTherm® Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

ul. Lubicz 3 pok. 103
31-034 Kraków

Adres z rejestru sądowego:

Ul. Bolesława Komorowskiego 7/5

30-106 Kraków

tel. / fax: (012) 632-83-07
tel.: 503-126-123

Adres e-mail :

swingtherm@swingtherm.com.pl

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! 


O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME