SwingTherm® EKOS

UNIKALNA METODA EKOLOGICZNEGO NISZCZENIA STAŁYCH I CIEKŁYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH

Niszczenie odpadów organicznych metodą SwingTherm® EKOS polega na ich niskotemperaturowej destrukcji termicznej w specjalnych komorach pirolitycznych. Gazowe produkty pirolizy przechodzą z komory pirolitycznej do reaktora katalitycznego typu SwingTherm® Bi-Kat, gdzie na złożu specjalnego katalizatora ulegają pełnemu utlenieniu do substancji nieszkodliwych dla otoczenia jak CO2, H2O.

Instalacja SwingTherm® EKOS nadaje się do destrukcji i niszczenia m.in. takich odpadów organicznych jak:
    - stare lakiery o konsystencji ciekłej, półciekłej lub stałej,
    - odpady olejowe, oleje przepracowane,
    -lakiery osadzone na zawieszkach lakierniczych, kratownicach, blachach, rurach etc.
    - oleje i smary osadzone na wiórach metalowych,
    - odpady z żywic fenolowych, poliestrowych, poliuretanowych etc.,
    - odpady włókiennicze,
    - stare opakowania z tworzyw sztucznych (w tym również opakowania po środkach ochrony roślin),
    - zużyty węgiel aktywny,
    - masy formierskie,
    - ścieki o dużej zawartości substancji organicznych,
    - szczepy bakterii i grzybów (gazy za reaktorem SwingTherm® sterylne),
    - odpady szpitalne,
    - mięso, tłuszcze, kości, padłe zwierzęta,
    - rozpuszczalniki m.in. aceton.

Na specjalną uwagę zasługuje fakt, że destrukcja termiczna lakierów (lub tworzyw sztucznych) osadzonych na powierzchniach metalowych jak np. na kratownicach, zawieszkach itp. nie powoduje odkształceń powierzchni metali.

Proces SwingTherm® EKOS polega na niskotemperaturowej pirolizie niszczonych odpadów (beztlenowo) w specjalnych komorach zaopatrzonych w palniki, w temperaturze 200-550°C. W wyniku pirolizy powstają lotne substancje organiczne, które są dopalane w reaktorze katalitycznym typu SwingTherm® Bi-Kat. Proces pirolizy prowadzony jest etapami. W pierwszym stadium odparowuje woda i lotne substancje zawarte w przetwarzanych odpadach. W wyższej temperaturze powstają węglowodory wyższe alifatyczne i aromatyczne, a następnie węglowodory niskie, głównie od 1 do 4 węgli. Jako stała pozostałość procesu pirolizy występuje popiół (pigmenty, wypełniacze itp.). Ze względu na niską temperaturę procesu składniki popiołów takie jak szkło i metale można odzyskać i zagospodarować.
Komora jest zautomatyzowana; zadanie obsługi polega na załadowaniu wsadu, określeniu czasu trwania cyklu oraz temperatury procesu. Paliwem jest olej opałowy lub gaz ziemny - doboru dokonuje klient. Na życzenie klienta instalacja może być zaopatrzona w wymiennik ciepła umożliwiający jego wykorzystanie do celów socjalnych lub inych. Komory mogą mieć różny kształt i objętość.
Instalacje SwingTherm® EKOS z powodzeniem zostały zastosowane m. in. w:
- PAFAL Świdnica - usuwanie powłok lakierniczych z zawieszek,
- Zakład Utylizacyjny Gdańsk-Szadółki - niszczenie odpadów niebezpiecznych; wydajność 1000 kg/dobę.

Zalety stosowania metody SwingTherm® EKOS

- Brak emisji szkodliwych substancji takich jak dioksyny, furany i tlenki azotu.
- Małe zużycie energii. Reaktor przy odpowiednim poziomie stężeń związków organicznych pracuje autotermicznie.
- Brak ścieków.
- Niski koszt inwestycyjny.
- Bardzo niska emisja substancji organicznych - średnio ok. 5mgC/Nm3.
- Przy wypalaniu powłok organicznych z elementów metalowych nie występuje ich odkształcenie.

Opis instalacji SwingTherm® EKOS

Technologia SwingTherm® EKOS jest ekologicznie czysta. Metoda SwingTherm® otrzymała szereg prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę im. Prof. Walerego Goetla, Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - IENA '94 w Norymberdze. Dysponujemy również pozytywną opinią Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych I Leśnictwa. Materiały powyższe dostępne do wglądu w siedzibie Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®
Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® oferuje dostawę kompletnych instalacji wraz z rozruchem i serwisem. Krótkie terminy dostaw. Niskie ceny.

Przy unieszkodliwianiu odpadów o szczególnym zagrożeniu dla środowiska naturalnego można starać się 
o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub Komitetu Badań Naukowych
 (w przypadku prowadzenia badań i uzyskania możliwości poddawania destrukcji odpadów, które dotychczas były trudne do unieszkodliwienia).


Nasz adres:

 

Laboratorium Katalizy Stosowanej 
SwingTherm® Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

ul. Lubicz 3 pok. 103
31-034 Kraków

Adres z rejestru sądowego:

Ul. Bolesława Komorowskiego 7/5

30-106 Kraków

tel. / fax: (012) 632-83-07
tel.: 503-126-123

Adres e-mail :

swingtherm@swingtherm.com.pl

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 


O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME