Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® Sp. z o.o.
Rok założenia 1990

Założyciel:  Jerzy Wojciechowski
Prezes:        Urszula Sobkowicz - Wojciechowska
Technolog:   Jacek Kłosiński

Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii z zakresu: oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych, utylizacji toksycznych odpadów przemysłowych (recykling), itp.
Proponowane przez Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® rozwiązania są unikalne w skali światowej ze względu na bardzo wysoki stopień oczyszczania oraz niską energochłonność.

OFERUJEMY:

- produkcję i sprzedaż kompleksowych instalacji i urządzeń do neutralizacji zanieczyszczeń typu:

SwingTherm® Bi-Kat X

instalacje do katalitycznego oczyszczania gazów emitowanych z różnych źródeł

SwingTherm® Bi-Kat X-X 

urządzenia stanowiskowe, przenośne konwertery katalityczne do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych

SwingTherm® EKOS

instalacje do ekologicznej, pirolitycznej destrukcji odpadów organicznych

SwingTherm® ADSO

instalacje do oczyszczania gazów emitowanych z różnych źródeł metodą mieszaną adsorbcyjno-katalityczną (z zagęszczaniem na węglu aktywnym - dla niskich stężeń zanieczyszczeń)

SwingTherm® AD

instalacje do zmniejszenia emisji paliw i rozpuszczalników organicznych ze zbiorników

SwingTherm® DE

instalacje do dezynfekcji i klimatyzacji szpitalnych bloków operacyjnych

SwingTherm® ME

urządzenia i wytwornice kontrolowanej atmosfery do przechowalnictwa płodów rolnych i ogrodniczych

- konsultacje w zakresie metod utylizacji toksycznych odpadów
- produkcja katalizatora do celów przemysłowych
- kompleksowe analizy i ekspertyzy
- doradztwo i dobór odpowiednich metod i urządzeń służących do oczyszczania odpadów
- montaż urządzeń i stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- dogodne i atrakcyjne formy płatności i rozliczeń

Nasze instalacje są chronione polskim prawem patentowym. Dysponujemy pozytywnymi opiniami wydanymi m.in. przez Departament Ochrony Powietrza i Ochrony Ziemi Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Instytut Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, a także opiniami samych użytkowników - materiały dostępne do wglądu w siedzibie Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®.

Nasz adres:

 

Laboratorium Katalizy Stosowanej 
SwingTherm® Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

ul. Lubicz 3 pok.103
31-034 Kraków

Adres z rejestru sądowego:

Ul. Bolesława Komorowskiego 7/5

30-106 Kraków

tel. / fax: (012) 632-83-07
tel.: 503-126-123

Adres e-mail :

swingtherm@swingtherm.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Od ponad dziesięciu lat krakowskie Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® prowadzi badania, projektuje i instaluje urządzenia chroniące środowisko naturalne.

Zostało ono założone w 1990 roku przez wybitnego krakowskiego uczonego i wynalazcę dr inż. Jerzego Wojciechowskiego - twórcę niezwykle ekonomicznej metody dopalania przemysłowych gazów odlotowych o nazwie "SwingTherm®", czyli "Tańczące ciepło". Nad metodą tą Wojciechowski pracował przez ponad 20 lat - opracował ją w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przyniosła mu ona sukces niemalże na całym świecie, a jej intensywny rozwój rozpoczyna się właśnie z chwilą założenia L.K.S. SwingTherm®, gdzie technologia ta była i wciąż jest udoskonalana.

Założyciel i pierwszy prezes Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® dr inż. Jerzy Wojciechowski do końca swojego życia pracował nad udoskonaleniem i wielorakimi zastosowaniami wynalezionej przez siebie metody. Udoskonaleniom technicznym towarzyszyły zmiany w aparaturze chemicznej stosowanej w procesie. Jedne z pierwszych aparatów tego typu to Krak i Wanda. Najbardziej skutecznym i ekonomicznym do prowadzenia procesu okazał się opatentowany w 1994 roku aparat SwingTherm® Bi-Kat o dwóch różnych złożach katalitycznych. W reaktorze tym, katalitycznie dopalane gazy krążą w różnych kierunkach nie tracąc przy tym raz pobranej energii. Metoda ta szybko znalazła zwolenników w kołach naukowych w kraju i zagranicą, dzięki wyraźnej skuteczności i przewadze nad dotychczas stosowanymi metodami katalitycznych procesów ciągłych lub metodami termicznego spalania. Odznacza się ona niespotykanie niskim zużyciem energii (10-20 razy mniej niż inne metody) i wysoką skutecznością redukcji zanieczyszczeń (na poziomie powyżej 97%).
Wzrost popularności i zainteresowania tą metodą, spowodowała sprzedaż licencji do takich krajów jak Szwecja, Węgry, Słowacja (przemysł lakierniczy), Francja, Włochy, Austria, Finlandia (przechowalnictwo płodów rolnych). Metoda SwingTherm® otrzymała szereg prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę im. Prof. Walerego Goetla, Gra o Milion - I nagrodę TP, Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków - IENA '94 w Norymberdze.
Obecnie na świecie pracuje ponad dwieście instalacji opartych na technologii SwingTherm®, które skutecznie chronią powietrze przed zanieczyszczeniami. Wiele zakładów przemysłowych uniknęło zamknięcia dzięki jej wprowadzeniu. Ostatni wynalazek Wojciechowskiego, tzw. kurtyna katalityczna, pozwala na eliminację bardzo dużych cząsteczek w zanieczyszczeniach.
Od początku swojej działalności niewielka firma Wojciechowskiego nie była nastawiona na łatwy zysk. W jej ramach prowadzone są także badania, rozwijana jest twórczo myśl naukowa i techniczna, co na początku lat dziewięćdziesiątych było swoistym novum w przypadku polskiej firmy prywatnej. Jerzy Wojciechowski zawsze dużo pieniędzy przeznaczał na badania, na które szedł właściwie cały zysk firmy.
Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm® - mimo wielorakich trudności kontynuuje dziedzictwo Wojciechowskiego, oferując nowoczesną technologię oczyszczania powietrza z tego wszystkiego, co może nieodwracalnie zaszkodzić środowisku naturalnemu. Dzięki ciągłym pracom badawczym jak też doświadczeniom zebranym bezpośrednio z procesów przemysłowych proces jest ciągle udoskonalany i dostosowywany do nowych technologii w zakładach przemysłowych. Obecnie prezesem Spółki jest Urszula Wojciechowska, wdowa po Jerzym.


Lista Referencyjna 

ważniejszych instalacji wybudowanych przez Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®, opartych na procesie SwingTherm® Bi-Kat oraz metodzie filtrowania gazów FIS


lista referencyjna
lista referencyjna
lista referencyjna

 


O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME