SwingTherm® AD
Instalacje do zmniejszenia emisji paliw
 i rozpuszczalników organicznych ze zbiorników

W instalacjach tych wychwytywane są opary węglowodorów (gł. benzyn) ze zbiorników stacjonarnych oraz podczas ich przeładunku. Metoda ta pozwala na 95% odzysk paliw z oparów. Urządzenia zapewniają likwidację zanieczyszczenia powietrza zarówno w stacjach paliw jak i magazynach, rafineriach etc., są w pełni zautomatyzowane.


SwingTherm® DE
Instalacje do dezynfekcji i klimatyzacji szpitalnych bloków operacyjnych

Instalacje te służą do usuwania z pomieszczeń szpitalnych przede wszystkim mikroorganizmów chorobotwórczych - bakterii, grzybów oraz wszelkich związków organicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Instalacje podłączane są do urządzeń wentylacyjnych wspomagając klimatyzację. Na złożu specjalnego katalizatora dochodzi do oczyszczenia powietrza z powyższych składników. Ze względu na specyfikę oczyszczanych pomieszczeń i związanymi z nimi wymogami, instalacja SwingTherm® DE została opracowana w sposób zapewniający sterylność opuszczających ją gazów, a skuteczność potwierdzona badaniami wykonanymi w Instytucie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie. Instytut wydał bardzo pochlebną opinię.

 

SwingTherm® ME
Urządzenia i wytwornice kontrolowanej atmosfery 
do przechowalnictwa płodów rolnych i ogrodniczych

Etylen (C2H4) jest gazem wydzielanym podczas przechowywania owoców, warzyw, kwiatów i działa jako hormon przyśpieszający dojrzewanie. Stanowi on zatem duże zagrożenie dla płodów ogrodniczych w czasie ich produkcji, przechowywania, transporcie i handlu. Źródłem etylenu są same płody ogrodnicze, które wydzielające go w wyniku pewnych metabolicznych procesów. Szkodliwe działanie etylenu na płody ogrodnicze zostało wszechstronnie zbadane; powoduje m.in.:
    - Mięknięcie tkanki komórkowej,
    - Strata chlorofilu,
    - Zwiększenie kwasowości.
W praktyce przechowalniczej, etylen wydzielany przez organizmy roślinne nie jest sprzymierzeńcem sadownika czy handlowca, powodując szybsze dojrzewanie owoców i warzyw, zbrunatnienie i więdnięcie liści, opadanie płatków kwiatów itd. Obserwacje i szczegółowe badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały, że usuwając etylen oraz inne lotne związki organiczne z atmosfery pomieszczeń przechowalniczych, stwarza się dużo bardziej korzystne warunki przechowywania. Na podstawie wieloletnich badań ustalono, że dla prawidłowego przechowania (z minimalną ilością strat i utraty jakości) większości odmian owoców i warzyw, optymalny stan atmosfery powinien wynosić:
    - temperatura - bliska 0oC,
    - tlen - 1 do 5%,
    - dwutlenek węgla - 3 do 5%,
    - etylen - możliwie bliskie zeru.
Z wielu rozważanych i badanych metod jako najbardziej skuteczne i energooszczędne okazały się metody katalitycznego utleniania etylenu pod nazwą SwingTherm® oraz unowocześniona SwingTherm® Bi-Kat opracowane i wdrożone przez dr inż. Jerzego Wojciechowskiego w Laboratorium Katalizy Stosowanej SwingTherm®. Metoda ta polega na utlenianiu etylenu do pary wodnej i dwutlenku węgla na powierzchni specjalnie spreparowanego katalizatora (stosuje się dwa rozdzielone złoża katalizatorów platynowego i tlenkowego). Utlenianie etylenu zachodzi wg reakcji:

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O

Dla zaoszczędzenia energii warstwy katalizatora umieszczono pomiędzy dwoma regeneratorami ciepła. Przepływ powietrza przez konwerter cyklicznie zmienia się na przeciwny. Konwertery katalityczne SwingTherm® ME usuwają również pleśń, działają antybakteryjnie i grzybobójczo.

Konwertery katalityczne SwingTherm® Bi-Kat stosuje się w dwóch konfiguracjach:
    - Jako urządzenie przewoźne, wolnostojące, zabudowane w jednej kompaktowej obudowie. Konwerter taki umieszczany jest wewnątrz komory przechowalniczej; pracuje w cyklu ciągłym. Metodą tą uzyskuje się dobre wyniki - straty owoców i warzyw dochodzą do 15%.
    - Jako wytwornica kontrolowanej atmosfery. Urządzenie zabudowuje się na zewnątrz komory; wyciąg i powrót powietrza do komory realizuje się poprzez rurociągi przeprowadzone przez ścianę komory. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w:
            - Adsorber dwutlenku węgla CO2,
            - Układ do regeneracji złoża adsorpcyjnego,
            - Układ z dozowaniem paliwa pomocniczego (np. heksan),
            - Analizator atmosfery.
W dużych przechowalniach istnieje ekonomiczne uzasadnienie budowy wytwornicy kontrolowanej atmosfery - zapewniającej pełny pomiar i regulację temperatury i stężenia gazów (O2, CO2 i C2H4), dzięki której uzyskuje się wysokiej jakości towar. Jest to najlepsza ze stosowanych metod, gwarantująca uzyskanie korzystnych wyników w przechowalnictwie. Straty w masie owoców i warzyw mieszczą się w granicach 2-5%. Inne metody nie przynoszą oczekiwanych skutków - brak widocznych efektów w spadku strat w masie owoców i warzyw, dochodzących nawet do 30% i więcej.
Wytwornice zbudowane według naszej technologii zostały zainstalowane w przechowalniach:
    - jabłek, kiwi, bananów, pomarańczy, gruszek, brzoskwiń,
    - pomidorów, ogórków, kapusty białej i pekińskiej, marchwi, pietruszki itp.,
    - kwiatów - goździki, gerbery.
Uzyskały bardzo dobrą opinię oraz potwierdziły wielką przydatność w przedłużaniu trwałości i wysokiej jakości owoców i warzyw.

UWAGA: warunki dobrej pracy urządzeń i utrzymania odpowiedniego stanu atmosfery w komorze przechowalniczej:
    1- gwarantowana szczelność komory przechowalniczej,
    2- bardzo dobra izolacja termiczna,
    3- szczelność drzwi (śluzy) wejściowych,
    4- rzadkie wchodzenie do komory w celach kontrolnych.

Dwutlenek węgla usuwany jest z atmosfery komory poprzez adsorpcję na złożu węgla aktywnego. Etylen jest usuwany poprzez katalityczne utlenianie tlenem zawartym w atmosferze komory w konwerterze katalitycznym SwingTherm®, gdzie dodatkowo dozowane jest paliwo, którego spalanie zapewnia szybki spadek stężenia tlenu. Wytwornica pracuje w cyklu okresowym - na podstawie ciągłego monitoringu atmosfery komory przy pomocy przyrządów pomiarowych i regulacyjnych. Po osiągnięciu założonych parametrów: zawartość etylenu, tlenu i dwutlenku węgla - zostaje wyłączona. Automatycznie uruchamia się po wystąpieniu odstępstw od założonego składu chemicznego.

Charakterystyka katalitycznych konwerterów etylenu SwingTherm® Bi-Kat.

Typ

Natężęnie przepływu

Zużycie energii

Wymiary

Masa

Zalecana max. masa płodów w komorze

Długość

Szerokość 

Wysokość

m3/h

W

m

m

m

kg

kg

E-50

50

1100

1,4

0,85

1,2

180

40 000

E-150

150

1300

1,4

0,85

1,2

250

100 000

E-300

300

1800

1,4

0,85

1,2

360

200 000

E-500

500

2200

2,0

1,2

1,3

480

350 000

E-750

750

2800

2,0

1,2

1,3

650

500 000

Konwertery katalityczne SwingTherm® Bi-Kat eksploatuje się w 15 krajach świata (ponad 500 sztuk). Charakteryzują się następującymi zaletami:
    - Są w pełni zautomatyzowane, nie wymagają żadnych regulacji i ciągłego dozoru,
    - Są energooszczędne; pobór mocy około 0,35kWh na 100 m3 przepływu powietrza,
    - Mają małe wymiary gabarytowe,
    - Stopień redukcji etylenu powyżej 95%,
    - Nie wymagają żadnych prac instalacyjnych,
    - Oprócz etylenu usuwają inne lotne związki organiczne i odory,
    - Łatwość przemieszczania ich z komory do komory.

Cena konwerterów w wykonaniu standardowym w zależności od typu wynosi: 7000 do 80000 zł + VAT. W przypadku stosowania dodatkowego wyposażenia ceny mogą ulec zmianie.

Dysponujemy także technologią do kontrolowanego przyśpieszania dojrzewania (banany, pomidory i inne). 


O firmie | Kontakt | Lista referencyjna | Dr inż. J. Wojciechowski
Bi-Kat X | Bi-Kat X-X | EKOS | ADSO | AD | DE | ME